Sök

Skanska genomför förvärvet av Selmer

2000-07-07 16:05 CET
Pressmeddelande

Skanska har nu fått samtliga de myndighetsgodkännanden som satts som villkor för genomförande av Skanskas offentliga erbjudande om förvärv av samtliga aktier i Selmer ASA. Skanska kommer därmed att gå vidare med affären som planerat. Betalning för aktier som förvärvas genom det offentliga erbjudandet, vilket har accepterats av ägare representerande 98,3 procent av aktierna i Selmer, kommer att erläggas den 14 juli 2000.

Press Release  

2000-07-07   Skanska genomför förvärvet av Selmer   Skanska har nu fått samtliga de myndighetsgodkännanden som satts som villkor för genomförande av Skanskas offentliga erbjudande om förvärv av samtliga aktier i Selmer ASA. Skanska kommer därmed att gå vidare med affären som planerat. Betalning för aktier som förvärvas genom det offentliga erbjudandet, vilket har accepterats av ägare representerande 98,3 procent av aktierna i Selmer, kommer att erläggas den 14 juli 2000. I enlighet med norska börsregler, kommer ett erbjudande om förvärv av kvarvarande utestående aktier att lämnas så snart som möjligt därefter. ________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Staffan Schéle, Corporate Finance, Skanska AB, tel 08-753 82 72