Sök

Slutlig dom i finskt konkurrensmål

2009-09-29 10:48 CET
Pressmeddelande

Högsta förvaltningsdomstolen i Finland, motsvarande svenska regeringsrätten, har meddelat dom angående konkurrensbegränsande samarbete inom den finska asfaltsbranschen. Domstolen höjer bötesbeloppet för de sju inblandade företagen, däribland Skanska, till EUR 82,5 miljoner, ca 840 miljoner kronor, varav Skanskas del uppgår till EUR 4,5 miljoner, ca 45 miljoner kronor.