Sök

Skanska startar bostadsprojekt i Oslo

2010-10-13 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska startar tillsammans med fastighetsbolaget Ferd Eiendom ett nytt bostadsområde i Oslo. Investeringen för Skanskas del uppgår till ca NOK 220 miljoner, ca 250 miljoner kronor. Skanska ansvarar för hela bygguppdraget som uppgår till NOK 312 miljoner, ca 360 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet.

Skanska Bostadsutveckling Norden och Ferd Eiendom innehar vardera 50 procent av projektbolaget Tiedemannssbyen som investerar i mark och byggnader.

Den första etappen av det nya området Tiedemannsbyen omfattar flerfamiljshus med 174 lägenheterr och 25 radhus förutom bil- och cykelparkeringar. Ytterligare två etapper planeras på det före detta industriområdet för Tiedemanns tobaksfabrik i Ensjø i Oslo.

Tillsammans med Oslo kommun skapas en grön profil för området som kommer att få förnyelsebar energi, miljöriktiga material och bevarande av naturvärden.

Byggarbetet inleds i januari 2011 och ska vara klart i april 2013.

Skanska Bostadsutveckling Norden initierar och utvecklar bostadsområden för flerbostadshus och enfamiljshus. Affärsenheten hade vid halvårsskiftet 2010 ca 3.300 nya hem under produktion varav ca 3.000 i Norden och ca 350 anställda i Skanska Nya Hem i Sverige, Skanska Kodit i Finland och Skanska Bolig i Norge.

Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten har ca 4.100 medarbetare. Skanska Norge hade 2009 intäkter på ca 11 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av bostadsprojekt och projekt i offentlig-privat samverkan, OPS.