Sök

Skanskas niomånadersrapport - komplettering

1998-11-05 00:00 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

I den utsända bokslutskommunikén har i den svenska versionen (sid.11) två fotnotsförklaringar av misstag fallit bort, nämligen fotnot 5 ( "Antal aktier 9809, 9709 och 9712 : 113 854 968"), samt förklaring till asterisk ("Exkl. Drott; Jämförelsetal har omräknats i enlighet med ändrade redovisningsprinciper). En korrigerad sid 11 av bokslutskommunikén bifogas.

SKANSKAS NIOMÅNADERSRAPPORT 87/98

Komplettering

I den utsända bokslutskommunikén har i den svenska versionen (sid.11) två fotnotsförklaringar av misstag fallit bort, nämligen fotnot 5 ( "Antal aktier 9809, 9709 och 9712 : 113 854 968"), samt förklaring till asterisk ("Exkl. Drott; Jämförelsetal har omräknats i enlighet med ändrade redovisningsprinciper). En korrigerad sid 11 av bokslutskommunikén bifogas.

Danderyd den 5 november 1998

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation