Sök

Skanska skriver kontrakt om design och byggnation av en tunnel i Washington, D.C., USA, värt cirka 612 miljoner kronor

2013-10-28 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har skrivit ett joint venture-kontrakt tillsammans med JayDee om att designa och bygga Clean River’s First Street Tunnel åt District of Columbia Water and Sewer Authorities i Washington, D.C., USA. Totalt är kontraktet värt USD 158 M, cirka en miljard kronor. Skanskas andel är 60 procent vilket motsvarar USD 94 M, cirka 612 miljoner kronor. Ordern inkluderas i orderingången för Skanska USA Civil i fjärde kvartalet 2013.

Projektet omfattar design och konstruktion av ett tunnelsystem för avrinning och översvämningshantering i Bloomingdale och Le Droit i Washington, D.C.

Projektet startar i oktober 2013 och planeras vara avslutat under andra kvartalet 2016.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 8 300 medarbetare. 2012 uppgick intäkterna i USA till cirka 37,3 miljarder kronor.