Sök

Skanska utformar och bygger vattenmagasin i Boston för 760 Mkr

1999-12-15 11:00 CET
Pressmeddelande

Skanskas amerikanska dotterbolag Slattery Skanska har fått uppdraget att designa och bygga Norumbega vattenmagasin i Boston, Massachusetts. Kontraktet är värt 90 miljoner USD, ca 760 miljoner kronor. Projektet genomförs i ett joint venture med J. F. White. Slattery Skanskas andel är 40 procent.

PRESSINFORMATION 1999-12-15                       104/99

Skanska utformar och bygger vattenmagasin i Boston för 90 miljoner USD, ca 760 miljoner kronor

Skanskas amerikanska dotterbolag Slattery Skanska har fått uppdraget att designa och bygga Norumbega vattenmagasin i Boston, Massachusetts. Kontraktet är värt 90 miljoner USD, ca 760 miljoner kronor.

Projektet genomförs i ett joint venture med J. F. White. Slattery Skanskas andel är 40 procent.

Kund är Massachusetts Water Resource Authority (MWRA). Kontraktet är det första av design-build-typ i Massachusetts offentliga upphandling. Det innebär att Slattery Skanska-konsortiet svarar för hela genomförandet från utformning till byggande.

Norumbega vattenmagasin utformas enligt delstatens nya strängare riktlinjer för magasinering och distribution av vatten.

Det underjordiska magasinet ska rymma över 500 miljoner liter. Projektet, som ska vara färdigställt 2002, innebär omfattande betongarbeten. De yttre murarna kommer att bli ca 60 cm tjocka. Konsortiet svarar också för installationer av rörledningar samt styr – och kontrollinstrument. I uppdraget ingår även att förbereda förbindelsen till den planerade vattenförsörjningstunneln Metro West Water Supply Tunnel.

Stor vikt ska läggas vid utformningen för att det täckta magasinet ska smälta in i och harmoniera med den omgivande miljön.

Slattery Skanska medverkar även i byggandet av den stora vattentunneln som borras under Manhattan, New York. Slattery Skanskas del av projektet som avslutas år 2002 är värt 36 miljoner USD, ca 300 miljoner kronor.

Stockholm, 1999-12-15

Skanska AB

Koncernstab Kommunikation

För ytterligare information kontakta:

Charlie Hamwee, chefskalkylator, Slattery Skanska, tel + 1 718 767 26 00