Sök

Ny ledning för Skanska Financial Services

2002-10-04 11:05 CET
Pressmeddelande

Ny VD för Skanska Financial Services blir Anders Årling. Han efterträder Thomas Alm som tidigare har utsetts till medlem av Skanskas koncernledning, Senior Executive Team.
Skanska Financial Services ansvarar för koncernens centrala finansverksamhet. Till huvuduppgifterna hör att stödja koncernens kärnverksamhet genom finansiell specialistkompetens, ansvara för koncernens upplåning, projektfinansiering och försäkringsfrågor samt att analysera och hantera finansiella risker i verksamheten. Skanska Financial Services ansvarar för 80 procent av koncernens upplåning.

   Press Release


2002-10-04

 


Ny ledning för Skanska Financial Services

Ny VD för Skanska Financial Services blir Anders Årling. Han efterträder Thomas Alm som tidigare har utsetts till medlem av Skanskas koncernledning, Senior Executive Team.
Skanska Financial Services ansvarar för koncernens centrala finansverksamhet. Till huvuduppgifterna hör att stödja koncernens kärnverksamhet genom finansiell specialistkompetens, ansvara för koncernens upplåning, projektfinansiering och försäkringsfrågor samt att analysera och hantera finansiella risker i verksamheten. Skanska Financial Services ansvarar för 80 procent av koncernens upplåning.
Anders Årling är 43 år och har studerat ekonomi vid Stockholms Universitet. Han har arbetat inom Skanska sedan 1998, senast som vice VD för Skanska Financial Services.
Till vice VD för Skanska Financial Services har Nils Lindstedt utsetts. Nils Lindstedt är 47 år och har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Han har varit verksam i Skanska sedan 1998.

_____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Anders Årling, VD, Skanska Financial Services,
08-504 36878
Peter Gimbe, Presschef, Skanska AB, 08-753 88 38