Sök

Avtal om försäljning av Scancems verksamhet i Finland

1999-05-10 00:00 CET
Pressmeddelande

Scancem har undertecknat ett bindande avtal att sälja samtliga aktier i sina två finska dotterbolag, Finncement Oy och Lohja Rudus Oy, till den irländska byggmaterialkoncernen CRH. Köpeskillingen uppgår till 3 550 miljoner kronor. Försäljningen förutsätter att erforderliga myndighetstillstånd erhålles och väntas kunna genomföras före utgången av juli 1999.

PRESSINFORMATION 1999-05-10                           44/99

Avtal om försäljning av Scancems verksamhet i Finland

Scancem har undertecknat ett bindande avtal att sälja samtliga aktier i sina två finska dotterbolag, Finncement Oy och Lohja Rudus Oy, till den irländska byggmaterialkoncernen CRH. Köpeskillingen uppgår till 3 550 miljoner kronor. Försäljningen förutsätter att erforderliga myndighetstillstånd erhålles och väntas kunna genomföras före utgången av juli 1999.

Skanska och Aker RGI har som tidigare meddelats undertecknat bindande avtal om försäljning av samtliga sina aktier i Scancem till Heidelberg Zement AG. Det pris som Heidelberger Zement därvid skall betala var avhängigt av det pris som Scancem erhöll vid försäljningen av sina finska verksamheter. Priset på Scancem-aktierna har därmed nu kunnat fastställas till 395,37 kronor per A-aktie och 376,31 kronor per B-aktie. Skanska och Aker behåller därutöver rätten till den för verksamhetsåret 1998 föreslagna utdelningen i Scancem om 12 kronor per aktie.

För Skanska uppgår försäljningslikviden totalt till cirka 8,5 miljarder kronor och den bokföringsmässiga realisationsvinsten till cirka 3,5 miljarder kronor. Den skattemässiga vinsten uppgår till cirka 4,2 miljarder kronor.

<>< p="">

Med försäljningen av Scancems finska verksamheter respektive försäljningen av Skanskas samtliga aktier i Scancem har de åtaganden som Skanska gjorde i överenskommelsen med EU-kommissionen i november 1998 därmed fullgjorts.

"Jag är mycket nöjd, både med de affärsmässiga villkoren och med att den komplicerade försäljningsprocessen kunnat genomföras såpass snabbt, säger Skanskas VD Claes Björk i en kommentar till affären."Att minoritetsägarna i

Scancem kommer att erbjudas att sälja sina aktier till minst samma pris har vi förstås sett som mycket viktigt i den här processen. Både vi och ledningen i Scancem bedömer också att försäljningarna till Heidelberger Zement och CRH är industriellt riktiga, vilket naturligtvis är viktigt för de anställda i de berörda verksamheterna. Som helhet är det här en lösning där alla parter bör kunna känna sig nöjda".

 

Stockholm 1999-05-10

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Nyrén, vVD och Finansdirektör, tel 08-753 86 32
Staffan Schéle, Corporate Finance och Investor Relations,
tel 08-753 82 72