Sök

Skanska får uppdrag i Tjeckien värda totalt en miljard kronor

2002-08-22 10:02 CET
Pressmeddelande

Skanskas tjeckiska dotterbolag IPS Skanska har fått en rad nya uppdrag. Kontrakt med ett sammanlagt värde av SEK 715 miljoner kommer att inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet 2002. Ett kontrakt värt SEK 288 miljoner inkluderas i orderingången för det andra kvartalet.
I samband med översvämningskatastrofen i Tjeckien har IPS Skanska ställt bl a schaktmaskiner och lastbilar till räddningsstyrkornas förfogande.
IPS Skanska har även donerat motsvarande SEK 1,5 miljoner fördelat på två tjeckiska hjälporganisationer, som får SEK 300.000 vardera, och SEK 900.000 som har anslagits för akuta direktinsatser. Skanska AB har beslutat att bistå med ytterligare USD 100.000.
Alla IPS Skanskas medarbetare är välbehållna och har kunnat återuppta arbetet efter översvämningarna. Ett tiotal projekt tvingades tillfälligt att ställa in arbetet på grund av naturkatastrofen. IPS Skanska bedömer att man trots detta kan hålla de ursprungliga tidsplanerna.

   Press Release


2002-08-22

 


Skanska får uppdrag i Tjeckien värda totalt en miljard kronor

Skanskas tjeckiska dotterbolag IPS Skanska har fått en rad nya uppdrag. Kontrakt med ett sammanlagt värde av SEK 715 miljoner kommer att inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet 2002.  Ett kontrakt värt SEK 288 miljoner inkluderas i orderingången för det andra kvartalet.

Det största kontraktet är värt SEK 437 miljoner och gäller ett nytt huvudkontor för telekombolaget RadioMobil i stadsdelen Roztyly i Prag. Kund är RadioMobil som är majoritetsägt av Deutsche Telekoms T-Mobile-division. Den 51.000 kvm stora byggnaden med rum för 1700 arbetsplatser ska stå färdig i december 2003.

Detta uppdrag kommer att inkluderas i orderingången för årets tredje kvartal. 

Detsamma gäller även en rad mindre uppdrag för bl a Scania, tyska varuhuskedjan Kaufland, Tekniska Högskolan i Prag och Commercial Bank Prague. Värdet av dessa kontrakt är totalt SEK 278 miljoner.

Ett kontrakt med ett värde av SEK 288 miljoner inkluderas i orderingången för det andra kvartalet. Uppdraget gäller en uppgradering av en järnväg för höghastighetståg. Det totala värdet uppgår till SEK 1,2 miljarder, varav IPS Skanskas andel av kontraktet är SEK 288 miljoner. Kund är statliga järnvägsbolaget Ceske Drahy. Projektet avslutas i oktober 2004.

IPS Skanska är Tjeckiens ledande byggtjänstföretag och ingår i Skanska sedan 2000. Bolaget hade 2001 en omsättning på 8 miljarder kronor, en ökning med 17 procent från föregående år. Tillväxten i den tjeckiska byggmarknaden uppgick till ca 10 procent. IPS Skanska har 6.500 anställda.

I samband med översvämningskatastrofen i Tjeckien har IPS Skanska ställt bl a schaktmaskiner och lastbilar till räddningsstyrkornas förfogande.


IPS Skanska har även donerat motsvarande SEK 1,5 miljoner fördelat på två tjeckiska hjälporganisationer, som får SEK 300.000 vardera, och SEK 900.000 som har anslagits för akuta direktinsatser. Skanska AB har beslutat att bistå med ytterligare USD 100.000.

Alla IPS Skanskas medarbetare är välbehållna och har kunnat återuppta arbetet efter översvämningarna. Ett tiotal projekt tvingades tillfälligt att ställa in arbetet på grund av naturkatastrofen. IPS Skanska bedömer att man trots detta kan hålla de ursprungliga tidsplanerna.

IPS Skanska och de fackliga organisationerna har tillsammans också startat en insamling bland företagets anställda för att hjälpa de som drabbats av katastrofen. Bolaget erbjuder även hjälp med att förmedla räntefria lån på upp till SEK 30.000 till anställda som fått skador på hem och egendom.

___________________________________________

För ytterligare information kontakta:

Arne Kejdana, informationschef, IPS Skanska
tel +4202 67095444 eller mobil: +42 0737 255016
Peter Gimbe, Presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38