Sök

Finansieringen klar för skolprojekt i offentlig-privat- samverkan i Essex – Skanskas bygguppdrag uppgår till GBP 71 miljoner, ca 780 miljoner kronor och investeringen till GBP 5,1 miljoner, ca 56 miljoner kronor

2010-05-03 08:47 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal för finansiering, utformning, byggande och drift av tre skolor i offentlig-privat samverkan i Essex, England. Detta innebär att Skanska:

- får ett byggkontrakt som uppgår till GBP 71 miljoner, 780 miljoner, kronor, vilket inkluderas i orderingången för det andra kvartalet,
- får ett byggservicekontrakt värt ca GBP 1,34 miljoner, ca 15 miljoner kronor, per år under 25 år från färdigställandet 2012,
- investerar ca GBP 5,1 miljoner, ca 56 miljoner kronor, motsvarande en 80-procentig andel i projektbolaget.