Sök

Skanska utvecklar ny byggnad för Hovrätten på Universitetsholmen i Malmö - investerar 250 miljoner kronor

2006-12-04 08:32 CET
Pressmeddelande

Skanska fortsätter att utveckla, bygga och hyra ut nya kontorslokaler på Universitetsholmen i Malmö. Skanska och Domstolsverket har nu tecknat ett tjugoårigt hyresavtal och Skanskas investering uppgår till cirka 250 miljoner kronor.
Den nya Hovrättsbyggnaden i kv Flundran kommer att omfatta totalt 10.000 kvm kontorsyta, förhandlingssalar med mera. Förutom Hovrätten över Skåne och Blekinge kommer även Hyresnämnden och Regeringskansliet att vara verksamma i fastigheten.


   Pressrelease

2006-12-04


Skanska utvecklar ny byggnad för Hovrätten på Universitetsholmen i Malmö - investerar 250 miljoner kronor

Skanska fortsätter att utveckla, bygga och hyra ut nya kontorslokaler på Universitetsholmen i Malmö. Skanska och Domstolsverket har nu tecknat ett tjugoårigt hyresavtal och Skanskas investering uppgår till cirka 250 miljoner kronor.

Den nya Hovrättsbyggnaden i kv Flundran kommer att omfatta totalt 10.000 kvm kontorsyta, förhandlingssalar med mera. Förutom Hovrätten över Skåne och Blekinge kommer även Hyresnämnden och Regeringskansliet att vara verksamma i fastigheten.
 
- I den nya Hovrättsbyggnaden kan vi leva upp till dagens ökade säkerhetskrav. Samtidigt får vi en funktionell byggnad som befrämjar en ökad servicegrad, säger Lars-Göran Engström, Hovrättspresident vid Hovrätten över Skåne och Blekinge. Hovrätten fyller en viktig funktion i vårt rättsväsende. Detta avspeglar sig i den nya byggnadens arkitektur. Det blir en byggnad att vara stolt över.

Den nya Hovrättsbyggnaden får ett unikt läge, omgivet av vatten på två sidor och med utsikt mot Malmöhus slott. Huset är ritat av den danske arkitekten Kim Holst Jensen.

- Vi glädjer oss mycket över att få Domstolsverket och Hovrätten som hyresgäster och att vi får en möjlighet att gemensamt utveckla ett fantastiskt fint hus som kommer att tillföra Malmö arkitektoniskt värde, säger Richard Hultin, VD på Skanska Öresund. Vi ser en stark efterfrågan på kontor i området och goda möjligheter för en fortsatt utbyggnad på Universitetsholmen.

Projektet påbörjas vid årsskiftet 2006/2007 och inflyttning planeras till tredje kvartalet 2008. Bygguppdraget genomförs av Skanska Sverige.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden har till uppgift att initiera och
utveckla fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige och Köpenhamnsregionen i Danmark. Utvecklingen av logistikfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige samt i Köpenhamn. Affärshus utvecklas på starka detaljhandelsmarknader i Sverige och Finland.

Länk till bild

________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 99
Richard Hultin, VD Skanska Öresund, tel 040-14 44 34
Lars-Göran Engström, Hovrättspresident vid Hovrätten över Skåne och Blekinge, tel 040-35 57 00