Sök

Skanska säljer det amerikanska bostadsutvecklingsbolaget Spectrum Skanska

2003-04-04 09:18 CET
Pressmeddelande

Skanska avser att sälja Spectrum Skanska - verksamt inom projektutveckling av bostäder, främst exklusiva villor, i USA. Försäljningen är villkorad av ett godkännande vid den ordinarie bolagsstämman den 6 maj 2003. Köpare är Spectrum Skanskas ledning.
Försäljningen är ett led i den strategiska genomgång som tillkännagavs i januari i år och som innebär att Skanska fokuserar på att uppnå en ledande position på utvalda hemmamarknader. I USA satsar Skanska nu uteslutande på byggmarknaden där Skanska redan är ledande och har fortsatta tillväxtmöjligheter.
Försäljningen sker till koncernens bokförda värde och ger följaktligen ingen effekt på Skanskas resultat. Däremot minskar det sysselsatta kapitalet med cirka 800 miljoner kronor.

  Press Release

 


2003-04-04

 

Skanska säljer det amerikanska bostadsutvecklingsbolaget Spectrum Skanska

Skanska avser att sälja Spectrum Skanska - verksamt inom projektutveckling av bostäder, främst exklusiva villor, i USA. Försäljningen är villkorad av ett godkännande vid den ordinarie bolagsstämman den 6 maj 2003. Köpare är Spectrum Skanskas ledning.

Försäljningen är ett led i den strategiska genomgång som tillkännagavs i januari i år och som innebär att Skanska fokuserar på att uppnå en ledande position på utvalda hemmamarknader. I USA satsar Skanska nu uteslutande på byggmarknaden där Skanska redan är ledande och har fortsatta tillväxtmöjligheter.

Försäljningen sker till koncernens bokförda värde och ger följaktligen ingen effekt på Skanskas resultat. Däremot minskar det sysselsatta kapitalet med cirka 800 miljoner kronor.

Spectrum Skanska hade 2002 en omsättning på 1.145 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 147 miljoner kronor. Bolaget hade vid årsskiftet ca 153 anställda. Bolaget med säte i Valhalla, New York, förvärvades hösten 1996.
____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Peter Wallin, Direktör, Investor Relations, Skanska AB,
08-753 88 86
Tor Krusell, Informationsdirektör, Skanska AB, 08-753 87 47