Sök

Skanska ökar i Euroc

1995-10-02 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska ser positivt till det nya Euroc och förstärker också sitt ägarengagemang i byggmaterialkoncernen. Det sker genom att Skanska träffat överenskommelse med Robur om förvärv av 6,4 miljoner Euroc-aktier till ett pris av i genomsnitt 191 kronor. Därmed kommer Skanskas ägande att uppgå till 33,3 procent av kapitalet och 33,3 procent av rösterna.

PRESSINFORMATION 1995-10-02                47/95

SKANSKA ÖKAR I EUROC

Skanska ser positivt till det nya Euroc och förstärker också sitt ägarengagemang i byggmaterialkoncernen. Det sker genom att Skanska träffat överenskommelse med Robur om förvärv av 6,4 miljoner Euroc-aktier till ett pris av i genomsnitt 191 kronor. Därmed kommer Skanskas ägande att uppgå till 33,3 procent av kapitalet och 33,3 procent av rösterna.

- Som huvudägare har Skanska aktivt bidragit till att skapa förutsättningar för den nya koncernen och vår förstärkta ägarroll avspeglar också vår framtidstro, säger Skanskas koncernchef Melker Schörling i en kommentar.

- Vi ser byggmaterialindustrin som ett intressant och lönsamt verksamhetsområde, där vi också har en bred kompetens, fortsätter Melker Schörling som understryker att Skanska som huvudägare skall fortsätta att bidra till Euroc-koncernens fortsatta utveckling och internationalisering.

Skanska AB och Aker a/s har ömsesidig hembudsskyldighet avseende sina respektive ägarandelar i den nya koncernen.

Danderyd 1995-10-02

SKANSKA AB
Koncernstab Information

Lennart Hallberg