Sök

Skanska muddrar i Öresund

1996-09-23 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska Dredging AB har fått en order värd 100 miljoner kronor av Sundlink Contractors. Ordern avser muddringsarbete i Öresund.

PRESSINFORMATION 1996-09-23                             41/96

SKANSKA MUDDRAR I ÖRESUND

Skanska Dredging AB har fått en order värd 100 miljoner kronor av Sundlink Contractors. Ordern avser muddringsarbete i Öresund.

Det är bland annat Skanska Dredgings största enskopeverk Rocky som skall gräva de 53 hålen till brofundamenten som den 7,8 kilometer långa Öresundsbron skall stå på.

Muddringsarbetet påbörjas omgående och väntas vara klart i maj 1997. Muddringen sker under noggrann miljökontroll och endast 4 spillprocent accepteras.

Uppdraget är ett joint venture mellan Skanska och det belgiska bolaget Jan de Nul där Skanskas andel uppgår till 70 procent.

Danderyd 1996-09-23

SKANSKA AB
Koncernstab Information