Sök

Skanska bygger ut sjukhus i New York, USA, för cirka 830 miljoner kronor

2015-01-07 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har skrivit kontrakt med NYU Langone Medical Center om att bygga ett nytt medicinskt center i New York City. Kontraktet är värt USD 120 M, cirka 830 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för fjärde kvartalet 2014.

Skanska bygger ett fem våningar högt läkarhus som kommer att inrymma en akutmottagning, undersökningsrum, kirurgiavdelning, apotek och kontorsrum.

Förberedande arbeten har påbörjats och projektet beräknas vara färdigställt i oktober 2017.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.