Sök

Sexmånadersrapport, januari – juni 2014

2014-07-18 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Sammanfattning:

- Orderingången i byggverksamheten uppgick till 70,4 (60,3) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 16 procent.

- Orderstocken uppgick till 155,4 (31 mars 2014; 145,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderstocken med 4 procent.

- Rörelseresultatet minskade med –22 procent och uppgick till 1,6 miljarder kronor (2,0). Detta inkluderar projektnedskrivningar och omstruktureringskostnader om 0,5 miljarder kronor i den latinamerikanska verksamheten under det andra kvartalet.

- Rörelsemarginalen i Byggverksamheten uppgick till 2,0 (2,7) procent.

- Intäkterna minskade –1 procent, och uppgick till 62,4 (62,8) miljarder kronor. Valutaeffekter hade ingen nettopåverkan på intäkterna.

- Försäljningar av kommersiella fastighetsprojekt uppgick till 2,3 (1,9) miljarder kronor.

- Investeringarna i utvecklingsverksamheterna uppgick till –6,4 (–5,2) miljarder kronor.

- Totala nettoinvesteringar uppgick till 0,2 (1,1) miljarder kronor.

- Kassaflöde från verksamheten uppgick till –2,8 (–0,9) miljarder kronor.

- Operativa finansiella tillgångar uppgick till 0,8 (31 mars 2014; 3,3) miljarder kronor.

- Resultatet per aktie minskade med –22 procent till 2,64 (3,40) kronor.

 

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webbcast den 18 juli klockan 10:00. Telefonkonferensen direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 2033 645 374, eller +1 855 753 2230.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900