Sök

Skanska förnyar försörjningsnät i London för ca 2,6 miljarder kronor

2005-02-11 12:10 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att förnya ca 3.200 km av försörjningsnätet för gasdistribution i norra London. Skanska-konsortiets del av kontraktet uppgår till totalt GBP 400 miljoner, ca 5,2 miljarder kronor, varav Skanskas andel uppgår till ca 2,6 miljarder kronor. Kund är Transco Plc, ett dotterbolag till National Grid Transco (NGT).

   Pressrelease


2005-02-11

Skanska förnyar försörjningsnät i London för ca 2,6 miljarder kronor

Skanska har fått uppdraget att förnya ca 3.200 km av försörjningsnätet för gasdistribution i norra London. Skanska-konsortiets del av kontraktet uppgår till totalt GBP 400 miljoner, ca 5,2 miljarder kronor, varav Skanskas andel uppgår till ca 2,6 miljarder kronor. Kund är Transco Plc, ett dotterbolag till National Grid Transco (NGT). 

Uppdraget omfattar att leda och planera utformning, byggande och utbyte av huvudledningarna för gasdistribution i och omkring norra London-området. Ca 400 km ledningar ska årligen bytas ut under avtalsperiodens åtta år.

Inom partneringavtalet med NGT, ska Skanska UK och brittiska serviceföretaget McNicholas Plc genomföra projektet i ett 50/50-konsortium. Avtalet beräknas ge Skanska uppdrag för ca 330 miljoner kronor, GBP 25 miljoner, per år under avtalsperioden fram till och med 2013, totalt GBP 200 miljoner, 2,6 miljarder kronor. Därefter finns en möjlighet till en förlängning med ytterligare fem år.

Av den totala ordersumman inkluderas 2,1 miljarder kronor, ca GBP 160 miljoner, i orderingången för det första kvartalet 2005.

National Grid Transco Plc (NGT) är ett ledande internationellt bolag inom energiinfrastruktur. Bolaget är störst inom denna sektor i Storbritannien. Genom National Grid äger och driver bolaget kraftnäten i England och Wales och genom Transco äger och driver bolaget gasledningsnätet som betjänar ca 21 miljoner hushåll, kontor och industrier i Storbritannien.

Skanska UK är ett av Storbritanniens ledande byggbolag. Bolaget har ca 3.400 medarbetare och omsatte 2004 drygt 11 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom hus- och infrastrukturbyggnad inklusive försörjningsnät för vatten, energi och telekom. Skanska är största byggföretag inom det brittiska programmet för offentlig-privat samverkan, PFI (Private Finance Initiative), med avslutade och pågående uppdrag totalt värda över GBP 2 miljarder, ca 26 miljarder kronor.

_________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Tanya Barnes, informationschef, Skanska UK,
tel +44 1923 423 905
Anna Wenner, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 99