Sök

Skanskas årsredovisning tillgänglig på hemsidan

2008-03-06 15:00 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Skanskas årsredovisning för 2007 kommer från fredag 7 mars kl 8.30 att finnas tillgänglig på Skanskas hemsida under adress www.skanska.com/investors där såväl svensk som engelsk version finns.

En utskrift av den elektroniska versionen finns samtidigt tillgänglig på Skanska AB:s huvudkontor, Råsundavägen 2, Solna.

I tryckt format beräknas årsredovisningen vara aktieägarna tillhanda omkring den 19 mars.