Sök

NCC och Skanska upplöser gemensamt ägda bolag

1997-12-22 00:00 CET
Pressmeddelande

NCC AB och Skanska Anläggning AB har slutit avtal om upplösning av de gemensamt ägda bolagen Dalaasfalt, Sörmlands Asfalt- och krossprodukter, Närkes kross- och asfaltprodukter, Karlstad Väg- och byggprodukter, Vestasfalt, Vikan Kross samt Gotlandsbeläggningar. Asfalt- och krossfabrikerna samt täkterna i dessa bolag har delats upp mellan NCC och Skanska, enligt följande:

PRESSINFORMATION 1997-12-22

NCC och Skanska upplöser gemensamt ägda bolag

NCC AB och Skanska Anläggning AB har slutit avtal om upplösning av de gemensamt ägda bolagen Dalaasfalt, Sörmlands Asfalt- och krossprodukter, Närkes kross- och asfaltprodukter, Karlstad Väg- och byggprodukter, Vestasfalt, Vikan Kross samt Gotlandsbeläggningar. Asfalt- och krossfabrikerna samt täkterna i dessa bolag har delats upp mellan NCC och Skanska, enligt följande:

Dalaasfalt (Dalarna)
Asfaltfabriken i Gustafs tillfaller NCC och fabriken i Rembo tillfaller Skanska.

Sörmlands asfalt- och krossprodukter (Södermanland)
Asfaltfabriken och täkten i Nyköping tillfaller Skanska.

Närkes kross- och asfaltprodukter (Örebro län)
Asfaltfabriken i Dylta tillfaller NCC och Skanska övertar fabrikerna i Hallsberg och Gelleråsen. Täkten i Hallsberg tillfaller Skanska och resterande täkter tillfaller NCC.

Karlstad väg- och byggprodukter (Värmland)
Ytterligare en asfaltfabrik uppförs och därefter övergår halva verksamheten till NCC och halva till Skanska.

Vestasfalt (Göteborg)
Verksamheten är sedan tidigare nedlagd. Asfaltfabriken tillfaller Skanska.

Vikan Kross (Göteborg)
Täkten i Vikan tillfaller Skanska.

Gotlandsbeläggningar (Visby)
Asfaltfabriken i Visby tillfaller NCC och täkten övertas av Skanska.

Avtalen är godkända av Konkurrensverket och centrala MBL-förhandlingar är genomförda. Personalen på anläggningarna övergår till den nya ägaren.
De verksamheter NCC övertar drivs vidare inom dotterbolagen Ballast Väst och Ballast Öst. Verksamheterna som övertas av Skanska drivs vidare i divisionen Skanska Asfalt och Betong.

NCC AB och Skanska Anläggning AB

 


För ytterligare information kontakta:
Hans Kjellgren, chef affärsområde Industri, NCC AB, tel 08-655 21 94 eller 070-630 25 29.
Leif Stridh, chef division Asfalt och Betong, Skanska Anläggning AB, tel 0470-990 00, 070-591 74 20.