Sök

Anders Blomqvist ny chef för Skanskas internrevision

2011-05-19 08:30 CET
Pressmeddelande

Anders Blomqvist har utsetts till ny internrevisionsdirektör på Skanska. Han tillträder den 1 september och efterträder då Erik Skoglund som lämnar Skanska för att bli ansvarig på nordisk nivå på Ernst & Young för enheten Fraud Investigations and Dispute Services (FIDS).

Anders Blomqvist är 50 år och kommer senast från försvars- och säkerhetsföretaget SAAB AB, där han under två år varit ansvarig för koncernens internrevision. Innan det var han på Gambro AB under tio år som bland annat koncernredovisningschef, skattechef och internrevisionschef.

– Jag är glad över att få Anders Blomqvist ombord. Han har en lång erfarenhet av internrevision och av att arbeta i internationella organisationer. Skanska har en projektbaserad verksamhet på flera hemmamarknader. Anders erfarenhet av olika verksamheter på en internationell marknad kommer att passa utmärkt på Skanska, säger Peter Wallin, vice VD och ekonomi- och finansdirektör på Skanska AB.

Skanskas internrevision är utformad för att uppfylla de krav som ställs i den svenska koden för bolagsstyrning och för att stärka den interna kontrollen. Koncernstaben är direkt underställd styrelsens revisionskommitté och under ledning av ekonomi- och finansdirektören.