Sök

Skanska etablerar enhet för Kommersiell utveckling i Norge – Jörgen Eriksson blir VD

2010-12-06 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska startar en ny enhet för att utveckla egna projekt på den norska kontorsmarknaden. VD för verksamheten blir Jörgen Eriksson.

Skanska Commercial Development Norway har köpt sitt första markområde i centrala Oslo och söker aktivt efter ytterligare byggrätter.

– Vår starka finansiella ställning gör det möjligt för oss att investera i nya projekt tidigt i konjunkturcykeln. Det finns en stor potential för nya moderna och gröna kontor som kan attrahera både hyresgäster och investerare i Oslo, säger Claes Larsson, vice VD och i Skanskas koncernledning ansvarig för Kommersiell Utveckling. Intresset är stort bland potentiella hyresgäster och vår stora utmaning är att hitta lämplig mark.

Skanska arbetar aktivt med att hitta mark som kan utvecklas till nya spännande gröna kontor i Norge. Inledningsvis kommer verksamheten att fokusera på Oslo-området men även andra tillväxtorter kan komma att vara intressanta.

Jörgen Eriksson har utsetts till VD för Skanska Commercial Development Norway, som är en del av affärsenheten Skanska Kommersiell Utveckling Norden som utvecklar kontor, volymhandel och logistikfastigheter i Sverige, Danmark, Finland och nu även i Norge.

Jörgen Eriksson har arbetat inom Skanska i 25 år. Senast har han ansvarat för projektutveckling inom byggverksamheten i Sverige. Jörgen kommer att tillträdda den nya rollen i januari 2011.

Det förberedande arbetet med att bland annat att skapa en organisation på plats i Norge har letts av Niklas Grimslätt som nu återvänder till Sverige. Han kommer att börja arbeta inom Skanska Fastigheter Göteborg i höst efter sin föräldraledighet.

Samtliga Skanskas nya kontorsprojekt utformas för att bli energieffektiva och uppfylla kraven för certifiering enligt det internationella miljösystemet LEED:s Gold-nivå.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de fyra storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Helsingforsregionen i Finland och Oslo i Norge. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Contact: Jan Odelstam, Business Unit President
Telefon +46104481525