Sök

Skanska slutför försäljningen av aktieinnehavet i Gammon Skanska

2004-08-09 09:35 CET
Pressmeddelande

Skanska och det engelska byggföretaget Balfour Beatty har undertecknat bindande avtal rörande försäljning och köp av Skanskas aktieinnehav i det Hongkong-baserade byggföretaget Gammon Skanska som nu byter namn till Gammon Construction Limited.

   Pressrelease


2004-08-09

Skanska slutför försäljningen av aktieinnehavet i Gammon Skanska

Skanska och det engelska byggföretaget Balfour Beatty har undertecknat bindande avtal rörande försäljning och köp av Skanskas aktieinnehav i det Hongkong-baserade byggföretaget Gammon Skanska som nu byter namn till Gammon Construction Limited.

Skanskas aktieinnehav i Gammon Skanska, motsvarande 50 procent av aktierna i bolaget, ingick som en del av Kvaerner Construction (UK), som Skanska förvärvade år 2000. Den nu genomförda försäljningen är ett led i Skanskas strategi att ha en ledande position på andra utvalda geografiska marknader.

Det slutligt överenskomna försäljningspriset ger upphov till en realisationsförlust på cirka 30 miljoner kronor, vilken kommer att belasta koncernens resultat för tredje kvartalet 2004.

Aktieinnehavet i Gammon Skanska redovisades i enlighet med den så kallade kapitalandelsmetoden. Skanskas andel av bolagets resultat för 2003 uppgick till 34 miljoner kronor.

____________________________________________
 
För ytterligare information, kontakta:

Anders Lilja, direktör, Investor Relations,
Skanska AB, tel 08-753 88 01