Sök

Skanska och NCC bygger förläggningscamp i Kosovo

1999-09-14 00:00 CET
Pressmeddelande

Den svenska försvarsmaktens internationella kommando, Swedint, har valt ett konsortium med Skanska och NCC för att bygga en förläggningscamp i Kosovo. Uppdraget beräknas vara värt drygt 100 miljoner kronor och avser en förläggningscamp för den svenska insatsstyrkan i Kosovo.
En avsiktsförklaring har tecknats mellan konsortiet Skanska-NCC-Kosovo och Swedint.PRESSINFORMATION 1999-09-14                          80/99

Skanska och NCC bygger förläggningscamp i Kosovo

Den svenska försvarsmaktens internationella kommando, Swedint, har valt ett konsortium med Skanska och NCC för att bygga en förläggningscamp i Kosovo. Uppdraget beräknas vara värt drygt 100 miljoner kronor och avser en förläggningscamp för den svenska insatsstyrkan i Kosovo.
En avsiktsförklaring har tecknats mellan konsortiet Skanska-NCC-Kosovo och Swedint.

Uppdraget innebär att en förläggningsplats byggs upp för 850 man sydost om Pristina i Kosovo. Förutom bostäder byggs även vägar och annan infrastruktur liksom matsalar, mässar och allmänna service- och motionsanläggningar på ett ca 100.000 kvadratmeter stort område.

Förberedande arbeten har inletts, den första militära styrkan ska vara på plats redan i oktober och hela campen ska stå färdig i början av år 2000.

- Det var viktigt för oss att få tillgång till Skanskas och NCC:s kompetens. Bolagen har lång utlandserfarenhet och är organiserade för att snabbt kunna rycka ut, säger överstelöjtnant Göran Fahlgren vid Byggnads- och Reparationsberedskapen (BRB) inom Försvarsmakten. Göran Fahlgren ingår i projektets styrgrupp.

Skanska och NCC utför projektet i ett konsortium där bolagen har 50 procent vardera med Skanska som ledare. För genomförandet utnyttjas såväl försvarsmaktens tekniska resurser som lokala byggare och arbetskraft. Campen byggs upp av förtillverkade moduler, även vissa befintliga byggnader kommer att utnyttjas.

Kontrakt tecknas inom kort efter en förhandlingsupphandling.

Avtalet innehåller även en option på byggande av observationsposter mot den serbiska gränsen samt en underhållsbas i Makedonien.

Projektet kan följas på BRB:s hemsida http://www.mil.se/ovrigt/brb som kontinuerligt kommer att uppdateras fr o m 30 september.

 

Stockholm 1999-09-14

SKANSKA SVERIGE AB
Information

 


För ytterligare information, kontakta:
Överstelöjtnant Göran Fahlgren, BRB Tel: 08 788 99 02,
Mobil: 070 630 39 98 email: Contact
Stig Eriksson, area manager Europe inom Skanska International
Civil Engineering AB, Tel: 08 753 80 00
Tom Forssander, area manager Europe inom NCC International,
Tel: 040 31 70 00, Mobil 0706 46 55 45