Sök

Skanska expanderar inom bostadsutveckling – startar verksamheter i Storbritannien och Polen

2010-12-09 08:15 CET
Pressmeddelande

Skanskas nya affärsplan fram till 2015 fokuserar på lönsam tillväxt. Ett av de områden som har bäst förutsättningar att växa och där Skanska planerar att satsa mest de kommande åren, är bostadsutveckling.

Målet är att markant öka antalet egenutvecklade bostäder på Skanskas befintliga marknader och att ta positionen som den ledande bostadsutvecklaren i Norden. Verksamheten i Tjeckien och Slovakien ska samtidigt komma tillbaka till tidigare volymnivåer.

Som ett led i expansionen startar Skanska nu också en helt ny enhet för bostadsutveckling i Storbritannien samtidigt som en bostadsverksamhet ska startas i Polen.

Skanska har sedan länge en stor och framgångsrik byggverksamhet i Storbritannien. Finanskrisen och den kraftiga nedgången på bostadsmarknaden har nu öppnat goda möjligheter att också gå in som bostadsutvecklare. Det finns ett stort långsiktigt behov av bostäder av god kvalitet och höga miljökrav på nya bostäder kommer också att öppna möjligheter för Skanska.

Skanska arbetar sedan en tid tillbaka med att undersöka den brittiska marknaden och förbereda markköp. Ambitionen är att under 2011 starta de första projekten och fokus kommer att ligga på London-området och närliggande områden inom pendlingsavstånd. VD för verksamheten är Magnus Andersson, som arbetat i Skanska elva år, bland annat som regionchef inom Skanska Infrastrukturutveckling.

– Vi ser mycket goda tillväxtmöjligheter inom bostadsutveckling de närmaste åren. I Norden har vi målet att bli marknadsledare och i Storbritannien ser vi nu en god chans att ge oss in på marknaden, säger Johan Karlström, Skanskas VD och koncernchef.

Skanska kommer också att starta en verksamhet för bostadsutveckling i Polen, där koncernen sedan många år är en ledande aktör på byggmarknaden. Etableringen förväntas ske i en lugnare takt.

Båda de nya etableringarna bygger på den erfarenhet och specialistkompetens som finns i Skanskas bostadsutveckling i främst Norden.

I Norden är målet att Skanska ska bli den ledande bostadsutvecklaren, såväl mätt i volym som vad gäller nöjda kunder och att utveckla gröna bostäder.

Marknadsandelarna ska öka i Nordens nio största städer, bland annat genom att förvärva större markområden och i tidigare skeden. Ökad standardisering och industrialisering är också nödvändig för att pressa produktionskostnaderna.

Därför är det naturligt att samtidigt öka satsningen på Bo Klok, som är ett högt standardiserat och industrialiserat koncept för prisvärda bostäder som Skanska driver i samarbete med Ikea. Mer än 4 500 BoKlok-bostäder har sålts sedan starten 1996 och nu ska volymerna öka väsentligt på befintliga marknader i Norden. Nya produkter och nya marknader utanför Norden ska också undersökas för möjlig expansion.

Contact: Pontus Winqvist, Senior Vice President Group Corporate Finance & Control
Telefon +46104488851