Sök

Valberedning inför årsstämma 2008 i Skanska AB

2007-10-01 15:03 CET
Pressmeddelande

I enlighet med den ordning som beslutades vid Skanskas årsstämma 2007 har styrelsens ordförande sammankallat valberedningen inför årsstämman 2008.