Sök

Skanska utvecklar och bygger projekt i Tammerfors för ca 200 MSEK

1999-10-28 15:12 CET
Pressmeddelande

Skanskas finska dotterbolag Skanska Finland Oy planerar att utveckla och bygga kontorslokaler i Tammerfors. Investeringen beräknas till ca 150 miljoner FIM, ca 200 miljoner SEK. Projekten är under planering och förhandlingar pågår med potentiella kunder för fastigheterna.

PRESSINFORMATION 1999-10-28                           88/99

Skanska utvecklar och bygger projekt i Tammerfors i Finland för ca 200 MSEK

Skanskas finska dotterbolag Skanska Finland Oy planerar att utveckla och bygga kontorslokaler i Tammerfors. Investeringen beräknas till ca 150 miljoner FIM, ca 200 miljoner SEK. Projekten är under planering och förhandlingar pågår med potentiella kunder för fastigheterna.

Fastighetsförädlingsprojektet omfattar fem fastigheter på totalt ca 15.000 kvm intill Tampellas tidigare huvudkontor i centrala Tammerfors.

Projektet möjliggörs genom att Skanska förvärvar byggrätten. Säljare är det finska fastighetsbolaget Sponda Oyj. Skanska säljer samtidigt byggrätter i Esbo, nära Helsingfors, till Sponda. Bolagen har kommit överens om att gemensamt utveckla kontorsprojektet i Esbo.

Affärerna är i linje med Skanskas strategi. Projektutveckling är central i Skanskas strategi för att erbjuda kunderna service i hela värdekedjan från idé till genomförande.

 

Stockholm, 1999-10-28

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information, kontakta:

Mauri Niemi, VD Skanska Finland Oy, telefon +358 9-6152 2320