Sök

Skanska bygger bussdepå i Stockholm för 1,25 miljarder kronor

2012-05-02 09:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har slutit avtal med Storstockholms Lokaltrafik, SL, om att bygga en ny bussdepå i Fredriksdal, Hammarby Sjöstad, Stockholm. Kontraktet uppgår till 1,25 miljarder kronor och kommer att inkluderas i orderingången för kvartal två 2012.

Skanska SL Bus depot

Bussdepån ska rymma uppställningsplatser för 120 bussar, samt verkstäder, tvätthall, garage och kontor. Totalt omfattar byggnaden cirka 50 000 kvadratmeter och kontorsdelen blir som högst sju våningar. I och med att detaljplanen nu vunnit laga kraft är byggstart planerad till sommaren 2012. Projektet beräknas vara färdigställt årsskiftet 2016/2017.

Hållbarhet kommer att stå i fokus vid byggandet vad gäller såväl materialval som tekniska lösningar. Byggnaden kommer delvis att få sin energitillförsel från solpaneler på en yttervägg och på taket planteras sedumväxter. Bussarna som parkeras i depån drivs uteslutande av biogas.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 10 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2011 till cirka 27 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.