Sök

Skanska renoverar och bygger ut lärosäte i USA för cirka 800 miljoner kronor

2012-10-12 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett avtal om att renovera och bygga ut en byggnad för högre utbildning i nordöstra USA åt en konfidentiell kund. Kontraktssumman uppgår till USD 117 miljoner, cirka 800 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building i det tredje kvartalet 2012.

Skanska genomför projektet om 20 000 kvadratmeter i två faser. Den första fasen omfattar en utbyggnad om 9 800 kvadratmeter av nuvarande Law School Tower. Den andra fasen omfattar en restaurering av den befintliga anläggningen om 15 500 kvadratmeter. Projektet ska uppnå LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Silver-certifiering.

Arbetet med den första fasen påbörjas i december 2012 och beräknas vara slutfört i maj 2015. Arbetet med fas två inleds i juni 2014 och beräknas vara slutfört i augusti 2015.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 400 medarbetare. 2011 uppgick intäkterna i USA till cirka 31,3 miljarder kronor.