Sök

Sade tar order i Latinamerika för totalt 450 Mkr

1999-11-30 15:13 CET
Pressmeddelande

Sade har fått uppdraget att bygga en stor transformatorstation i Macachin i provinsen La Pampa i Argentina. Ordern är värd 34,5 miljoner USD, ca 290 Mkr. Byggtiden beräknas till 20 månader. Sade har också fått koncernens första uppdrag i Bolivia. Projektet gäller byggande av en anläggning för gasproduktion i gasfältet San Alberto i departementet Tarjita i södra Bolivia. Ordern är värd 20,3 miljoner USD, ca 160 Mkr. Projektet ska färdigställas i december 2000.

PRESSINFORMATION 1999-11-30                        98/99

  Skanskas dotterbolag Sade tar nya uppdrag i Latinamerika för totalt 450 Mkr

Skanskas argentinska dotterbolag Sade har fått uppdraget att bygga en stor transformatorstation i Macachin i provinsen La Pampa i Argentina. Ordern är värd 34,5 miljoner USD, ca 290 miljoner kronor. Kund är Agencia Provincial de Energia de La Pampa. Byggtiden beräknas till 20 månader.

Sade har också fått koncernens första uppdrag i Bolivia. Projektet gäller byggande av en anläggning för gasproduktion i gasfältet San Alberto i departementet Tarjita i södra Bolivia. Ordern är värd 20,3 miljoner USD, ca 160 miljoner kronor.

Kund är ett konsortium bestående av oljebolagen Andina, Petrobras och Total med brasilianska Petrobras som operatör. Projektet ska färdigställas i december 2000.

Skanska förvärvade Sade Ingeniería y Construcciones S.A. i början av året. Koncernen har därmed fått ett starkt fäste för fortsatt expansion på de latinamerikanska marknaderna. Sade omsatte förra året 370 miljoner USD, ca 3 miljarder kronor. Under årets första nio månader har bolaget fått nya uppdrag för totalt 290 miljoner USD, ca 2,4 miljarder kronor.

Byggande, service och underhåll inom energisektorn utgör cirka 75 procent av Sades verksamhet. Energibehoven i Latinamerika är mycket stora och efterfrågan på byggtjänster inom denna sektor väntas öka med fem procent per år.

 

Stockholm, 1999-11-30

SKANSKA AB

Koncernstab Kommunikation

_________________________________________________________________

 

För ytterligare information kontakta:

Lars Wiklander, direktör Skanska AB, tel + 5411- 4341 70 70