Sök

Skanska presenterar ny fastighetsorganisation

1996-09-02 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska fortsätter att specialisera sin fastighetsverksamhet och presenterar idag en ny organisation som bland annat innebär att

PRESSINFORMATION 1996-09-02                        36/96

SKANSKA PRESENTERAR NY FASTIGHETS-ORGANISATION

Skanska fortsätter att specialisera sin fastighetsverksamhet och presenterar idag en ny organisation som bland annat innebär att

 • en speciell projektutvecklingsenhet för Sverige bildas,

 • Drott blir Skanskas bostadsbolag för hela landet,

 • ett särskilt bolag bildas för Öresundsregionen.

  - Vi måste öka fokuseringen på projektutvecklingen och ta tillvara hela koncernens resurser och erfarenheter på detta område. Det gör vi bäst genom att avdela några av våra bästa projektutvecklare till den nya enheten och öka samarbetet med byggsidan, förklarar Mats Mared. Ansvaret för denna nya enhet får Olof Johansson, idag VD för Skanska Fastigheter Stockholm.

  - Att Skanska tror på Öresundsregionen har vi deklarerat i många år. Därför bildar vi ett speciellt bolag för Köpenhamn, Malmö, Lund och Helsingborgsregionen för våra kommersiella fastigheter och för projektutveckling. Här får Malmöchefen Gunnar Östenson ett utökat ansvar och Sören Elster kvarstår som chef för de danska enheterna.

  Skanska fortsätter också specialiseringen och sammanför nu sitt svenska bostadsbestånd i dotterbolaget Drott. Ny chef blir Daniel Skoghäll från Göteborg.

  - Specialisering är ett nyckelbegrepp. Vid sidan av de specialbolag för hotell och köpcentrumanläggningar som vi nyligen bildat, sammanför vi nu våra stora bostadsbestånd i Malmö och Göteborg med det nyinköpta i Uppsala och det som nyproduceras på andra håll, t ex i Umeå, i ett speciellt bolag. Härigenom utvecklas kunskaperna om hur man bäst driver och förvaltar bostäder, men vår ambition är också att expandera i tillväxtregioner, förklarar Mats Mared.

  Skanska Fastigheter Stockholm AB ansvarar för Skanskas kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Ny chef blir Fredrik Wirdenius. Skanska Fastigheter Göteborg AB med Kent Jönsson som chef hanterar Göteborgsregionen. Skanska Fastigheter Riks AB svarar för kommersiella fastigheter i övriga landet med Robert Thorstenson som chef.

  - Den nya organisationen skapar bättre affärsmöjligheter för de olika bolagen genom möjligheter till strukturaffärer med andra bolag, ökad "likviditet" i vårt bestånd och dessutom blir det enklare att analysera och värdera Skanskas fastigheter, summerar Mats Mared.

  Danderyd den 2 september 1996

  SKANSKA AB
  Koncernstab Information