Sök

Rapport från Skanskas bolagsstämma

2006-03-30 18:59 CET
Pressmeddelande

Vid Skanska AB:s bolagsstämma (årsstämma) i Stockholm i dag fattades bl.a följande beslut:
Utdelningen för 2005 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till 4,50 kronor (föregående år 4,00 kronor) samt en extrautdelning av 2,00 kronor. Avstämningsdag för utdelningen är den 4 april 2006.
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Sverker Martin-Löf, Roger Flanagan, Ulrika Francke, Jane F. Garvey, Stuart Graham, Finn Johnsson och Anders Nyrén.
Till nya ordinarie styrelseledamöter valdes Curt Källströmer och Lars Pettersson för att ersätta Sören Gyll och Arne Mårtensson som avböjt omval.

Press Release


2006-03-30

 

Rapport från Skanskas bolagsstämma


Vid Skanska AB:s bolagsstämma (årsstämma) i Stockholm i dag fattades bl.a följande beslut:

Utdelningen för 2005 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till 4,50 kronor (föregående år 4,00 kronor) samt en extrautdelning av 2,00 kronor. Avstämningsdag för utdelningen är den 4 april 2006.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Sverker Martin-Löf, Roger Flanagan, Ulrika Francke, Jane F. Garvey, Stuart Graham, Finn Johnsson och Anders Nyrén.

Till nya ordinarie styrelseledamöter valdes Curt Källströmer och Lars Pettersson för att ersätta Sören Gyll och Arne Mårtensson som avböjt omval.

Curt Källströmer är bankdirektör i Svenska Handelsbanken AB samt styrelseledamot i Indutrade AB, Thomas Concrete Group AB, SBC AB, Holmen AB, Mässfastigheter AB, Stockholmsmässan AB och Handelshögskolan i Umeå.

Lars Pettersson är verkställande direktör i Sandvik AB samt styrelseledamot i Sandvik AB, Teknikföretagen och Kungliga Tekniska Högskolan.

Till styrelsens ordförande omvaldes Sverker Martin-Löf.
__________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:
Anders Lilja, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 01
Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 99


Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 54.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2005 uppgick till 125 miljarder kronor.