Sök

Skanska utför kontorsrenovering i London för cirka 310 miljoner kronor

2011-10-10 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått i uppdrag att utföra en stor kontorsrenovering vid Finsbury Circus, nära Liverpool Street Station i London. Kontraktssumman uppgår till runt GBP 30 miljoner, cirka 310 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet. Kund är Hamburg-baserade Union Investment Real Estate GmbH, ägare av Finsbury Circus-fastigheten, som har utsett CORE att leda projektet för deras räkning.


Inledande arbeten omfattar bland annat rivning av bottenvåningen och strukturella förändringar av det åtta våningar höga kontorshuset. Under renoveringsfasen kommer Skanska att bygga till en våning på kontorshusets tak, vilket kommer att ge ytterligare 1 000 kvadratmeter kontorsyta. Arbetet inkluderar även fullständig restaurering av den existerande fasaden gjord i Portlandsten.

Arkitekt för projektet är Fletcher Priest. Arbetet påbörjas omedelbart och beräknas vara slutfört i januari 2013.

Skanska UK med cirka 4 500 medarbetare hade 2010 intäkter som uppgick till 14 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom byggande av hus, anläggningar och distributionsnät samt byggservice. Skanska är även ledande inom det brittiska programmet för offentlig-privat samverkan, PFI (Private Finance Initiative). Skanska har också inlett utveckling av bostäder för den brittiska marknaden.