Sök

Skanska bygger Fore River bridge i Boston, USA, för cirka 670 miljoner kronor

2012-10-11 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska, i ett joint venture med J.F. White Contracting Company, ska bygga ersättningsbron för Fore River Bridge i Boston, USA. Kund är Massachusetts Department of Transportation (MassDOT). Värdet på projektet är totalt USD 245 miljoner, cirka 1,7 miljarder kronor. Skanskas del av joint venture-avtalet uppgår till USD 98 miljoner, cirka 670 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Civil för tredje kvartalet 2012.

 

Projektet omfattar design och konstruktion av en lyftbro som sammanlänkar städerna Weymouth och Quincy i Boston. Skanska kommer att riva den nuvarande bron och bygga en ny där den ursprungliga bron låg. Arbetet påbörjades i september 2012 och förväntas vara avslutat i februari 2017.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 400 medarbetare. 2011 uppgick intäkterna i USA till cirka 31,3 miljarder kronor.