Sök

Skanska utvalt för stort offentligt-privat vägprojekt i Polen - byggkontraktet värt 4,5 miljarder kronor

2004-09-01 09:49 CET
Pressmeddelande

Skanska har blivit utvalt för att ansvara för motorvägsprojektet A1 söder om Gdansk i Polen. Projektet ska genomföras i offentlig-privat samverkan, OPS. Det polska ministeriet för infrastruktur och ett Skanska-konsortium har tecknat ett koncessionsavtal som innebär att konsortiet får helhetsansvaret för att finansiera, designa, bygga och driva den ca 9 mil långa vägsträckan.

   Pressrelease

2004-09-01

Skanska utvalt för stort offentligt-privat vägprojekt i Polen - byggkontraktet värt 4,5 miljarder kronor

Skanska har blivit utvalt för att ansvara för motorvägsprojektet A1 söder om Gdansk i Polen. Projektet ska genomföras i offentlig-privat samverkan, OPS. Det polska ministeriet för infrastruktur och ett Skanska-konsortium har tecknat ett koncessionsavtal som innebär att konsortiet får helhetsansvaret för att finansiera, designa, bygga och driva den ca 9 mil långa vägsträckan.
 
Skanska leder ägar- och investerarkonsortiet Gdansk Transport Company (GTC) som ska ansvara för att arrangera finansiering och kontraktera leverantörer. Skanska BOT:s andel i ägarbolaget uppgår initialt till 51 procent. Sydafrikanska Intertoll och polska NDI har resterande andelar. Diskussioner med ytterligare investerare pågår. Skanskas investering kommer att understiga EUR 20 miljoner.

Hela bygguppdraget som beräknas bli värt ca 4,5 miljarder kronor, EUR 500 miljoner, ska genomföras av Skanska. Projektet blir Skanskas största väg- och anläggningsuppdrag någonsin i Polen.

Byggkontrakt och finansieringsavtal väntas kunna tecknas i början av 2005. Först därefter kommer ordern att inkluderas i Skanskas orderingång.

Ersättningen från den polska vägmyndigheten kommer att utgöras av en garanterad grundersättning för vägens tillgänglighet med tillägg för trafikvolym genom s k skuggtullar.

- Vi är glada att få medverka i detta stora projekt. Offentlig-privat samverkan gör det möjligt för Polen att förbättra sin infrastruktur snabbare än genom traditionell statlig finansiering, säger Bert-Ove Johansson, VD Skanska BOT. 
- Polen är långsiktigt en intressant marknad, behoven av infrastruktur är stora. Detta projekt är en bra plattform för ytterligare framtida uppdrag, såväl bygg- som offentlig-privata samverkansprojekt, säger Jan-Gunnar Glave, VD Skanska Polen.

Den nya motorvägsträckan är ca 9 mil lång i nord-sydlig riktning från Gdansk mot Torun i norra Polen. Design och förberedande arbeten har inletts. Byggarbetet beräknas kunna starta under 2005 och vara slutfört 2008. Ytterligare 6 mil planeras i en andra etapp. Den koncessionsperiod ägarkonsortiet har drift- och underhållsansvaret för löper fram till 2039.

Privatfinansierad infrastruktur är en del i Skanskas strategiska inriktning. Skanska är ledande byggbolag inom offentlig-privat samverkan i Storbritannien. Skanska har hittills fått sjukhus-, fängelse- och skolprojekt med en total byggvolym på GBP 2,5 miljarder, ca 34 miljarder kronor. För närvarande bygger Skanska också vägar i Norge och Chile i offentlig-privat samverkan. Skanska byggde Nordens första OPS-väg, motorvägen mellan Helsingfors och Lahti som färdigställdes i Finland 1997-99.

___________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Bert-Ove Johansson, VD, Skanska BOT,
tel 08-504 368 77
Bernard Pisarski, direktör, GTC,
tel +48 601 65 78 35
Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 38