Sök

Skanska har tecknat kontrakt för arbeten med Crossrails Bond Street Station, UK, värt cirka 554 miljoner kronor

2013-02-18 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett femårskontrakt, i joint venture med Costain, om arbeten med Crossrails nya Bond Street Station i London. Kontraktet är värt totalt GBP 110 miljoner, cirka 1,11 miljarder kronor, varav Skanskas andel är GBP 55 miljoner, cirka 554 miljoner kronor. Ordern inkluderas i orderbokningarna för Skanska UK för första kvartalet 2013.

Kontraktet omfattar byggnation av biljetthallar, inklusive utrustning av plattformarna och olika mekaniska och elektriska arbeten. Dessutom innebär det en rad anslutningsarbete mot de entreprenörer som utför tunnel-, spår- och elarbeten. Skanska och Costain har tidigare utfört arbeten i ett joint venture, som tecknade kontrakt om en annan del av Crosrrail i mars 2011.

Arbetet påbörjas i februari 2013 och planeras vara klart i februari 2017, i god tid före Crossrails invigning 2018.

Skanska UK med cirka 4 000 medarbetare hade 2012 intäkter som uppgick till 11,75 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom byggande av hus, anläggningar och distributionsnät samt byggservice. Skanska är även ledande inom det brittiska programmet för offentlig-privat samverkan, PFI (Private Finance Initiative). Skanska har också inlett utveckling av bostäder för den brittiska marknaden.