Sök

Katarina Grönwall blir ny kommunikationsdirektör och Louise Hallqvist blir ny direktör för Controlling i Skanska

2011-02-15 08:45 CET
Pressmeddelande

Katarina Grönwall blir ny kommunikationsdirektör för Skanska-koncernen. Hon har varit informationschef sedan augusti 2009 och därmed lett det dagliga arbetet med kommunikations- och varumärkesfrågor i koncernen.

Katarina Grönwall är 42 år och jur kand och har tidigare bland annat arbetat i tio år på kommunikationsbyrån Hallvarsson & Halvarsson, varav de senaste fem åren som medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder omgående och efterträder Karin Lepasoon.

Karin Lepasoon är vVD och medlem av Skanskas koncernledning. Hon får nu utökade ansvarsområden i koncernledningen och kommer att ansvara för strategiutveckling och bli ansvarig för att koordinera koncernstabernas arbete. Staberna för IT och Hållbarhet kommer också att rapportera till henne, liksom Skanska-koncernens Green Business Officer (GBO). Sedan tidigare rapporterar staberna för Kommunikation, Knowledge Sharing och Investor Relations till Karin Lepasoon. 

Samtidigt har Louise Hallqvist utsetts till ny direktör för Controlling i Skanska-koncernen. Hon tillträder 1 mars och ersätter Anders Lilja, som blir ny CFO för affärsenheten Skanska Sverige. Hon rapporterar till Skanskas Ekonomi- och finansdirektör, Hans Biörck.

Louise Hallqvist är 43 år och har det senaste året arbetat som controller i Skanska. Hon har arbetat på Skanska sedan 2006 och har tidigare bland annat arbetat i tolv år på olika positioner inom ABB Financial Services. Hon har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet.

– Katarina och Louise har båda på kort tid bidragit till att utveckla kommunikationen och styrningen av Skanska. De har en viktig uppgift framöver att ytterligare stärka vårt varumärke och att säkerställa att vi genomför våra projekt på bästa sätt, säger Johan Karlström, Skanskas VD och koncernchef.