Sök

Skanska förhandlar om förvärv i Finland

1998-08-03 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanskas finska dotterbolag Skanska Oy har inlett förhandlingar med den finska byggkoncernen Polar om att förvärva Polars byggverksamhet, med en total omsättning förra året om FIM 1,2 miljarder och cirka 1150 anställda. Skanska avser därutöver att selektivt förvärva mark från Polar för exploateringsändamål. Parterna diskuterar även ett samarbetsavtal avseende byggrelaterade tjänster för Polar´s fastighetsbestånd. Due diligence inleds omedelbart och förhandlingarna beräknas kunna vara avslutade inom en månad.

KONCERNINFORMATION 1998-08-03                        57/98

SKANSKA FÖRHANDLAR OM FÖRVÄRV I FINLAND

Skanskas finska dotterbolag Skanska Oy har inlett förhandlingar med den finska byggkoncernen Polar om att förvärva Polars byggverksamhet, med en total omsättning förra året om FIM 1,2 miljarder och cirka 1150 anställda. Skanska avser därutöver att selektivt förvärva mark från Polar för exploateringsändamål. Parterna diskuterar även ett samarbetsavtal avseende byggrelaterade tjänster för Polar´s fastighetsbestånd. Due diligence inleds omedelbart och förhandlingarna beräknas kunna vara avslutade inom en månad.

Med en sammantagen årsomsättning om cirka FIM 4,5 miljarder skulle en sammanslagning av Skanska Oy:s och Polars byggverksamheter bilda det näst största byggbolaget i Finland och bolaget blir dessutom det ledande inom husbyggnad på den finska marknaden.

"Finland är en viktig marknad för Skanska och fortsatt expansion där och på andra hemmamarknader är helt i linje med koncernens strategi", säger Anders C Karlsson, chef för Skanska Europa, i en kommentar. "Med förvärvet av Polars byggverksamheter stärker vi vår position inom byggrelaterade tjänster på den finska marknaden, där vårt dotterbolag haft en mycket stark utveckling sedan starten 1994. Jag ser också den planerade investeringen i exploateringsmark som mycket intressant. Projektutveckling är en viktig del av vår kärnverksamhet och vi skapar nu förutsättningar för att expandera även på detta område i vår finska verksamhet".

 

Stockholm 1998-08-03

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För mer information kontakta:Anders C Karlsson, Affärsområdeschef, Skanska Europe, 040-144000
Eero Makkonen, VD, Skanska Oy, 358-9-615221
Cecilia Schön, Informationsdirektör, Skanska AB, 08-753 8800