Sök

Skanska säljer 50 procent av sin andel i den chilenska betalvägen Antofagasta för 275 miljoner kronor

2011-09-09 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har sålt 50 procent av sin andel i OPS-motorvägen (Offentlig Privat Samverkan) Autopistas de Antofagasta i Chile. Försäljningspriset uppgår till cirka 275 miljoner kronor, vilket resulterar i en vinst på cirka 50 miljoner kronor. Intäkterna från försäljningen inkluderas i det tredje kvartalet.

Skanska kommer att kvarstå som ägare till resterande 50 procent i projektbolaget. Försäljningen innebär att projektbolaget kommer att redovisas som ett intressebolag i likhet med alla andra projekt i Skanskas OPS-portfölj. Denna omklassificering resulterar i att konsolidering av cirka 340 miljoner kronor i tillgångar och räntebärande skulder, som projektbolaget lånat för att finansiera bygget av betalvägen, inte längre kommer att ske. 

Vägen går genom Chiles gruvdistrikt. Skanska tecknade koncessionsavtal för att utforma, bygga, driva och underhålla betalvägen 2010 och vägen beräknas vara klar för trafik 2012. Köpare är Inversiones Infraestructura Dos S.A., ett chilenskt företag ägt av två investmentfonder, som förvaltas av Las Américas, en fondförvaltare med mer än 15 års erfarenhet av att investera i och utveckla infrastrukturprojekt i Latinamerika. Las Américas ingår i den chilenska koncernen PENTA.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom offentlig privat samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.

Contact: Pontus Winqvist, CFO
Telefon +46104488851