Sök

Utredning gällande kartellmisstankar i asfaltsbranschen

2002-04-22 11:05 CET
Pressmeddelande

Skanska har låtit advokatbyrån Mannheimer Swartling göra en utredning kring de konkreta fall av påstådd anbudssamverkan som offentliggjorts av Konkurrensverket. Skanskas styrelseordförande har därutöver begärt in ett yttrande om denna utrednings tillförlitlighet och grundlighet av f.d. justitierådet Hans-Gunnar Solerud.
En sammanfattning av Mannheimer Swartlings utredning samt Hans-Gunnar Soleruds granskning är bifogade.
I en kommentar säger Skanskas koncernchef Claes Björk:
- Det är positivt att Mannheimer Swartlings utredning visar att Konkurrensverkets misstankar om deltagande i olagliga samarbeten inte kan bekräftas.
- Vi har idag lämnat över allt undersökningsmaterial till Konkurrensverket som nu driver utredningen vidare.
- Vi kommer att fortsätta det kraftfulla arbetet inom koncernen och aktivt ta avstånd ifrån konkurrenshämmande verksamhet för att minimera risken att någon individ deltar i eller misstänks för konkurrensbegränsande åtgärder även i framtiden.

Press Release


2002-04-22


Utredning gällande kartellmisstankar i asfaltsbranschen

Skanska har låtit advokatbyrån Mannheimer Swartling göra en utredning kring de konkreta fall av påstådd anbudssamverkan som offentliggjorts av Konkurrensverket. Skanskas styrelseordförande har därutöver begärt in ett yttrande om denna utrednings tillförlitlighet och grundlighet av f.d. justitierådet Hans-Gunnar Solerud.

En sammanfattning av Mannheimer Swartlings utredning samt Hans-Gunnar Soleruds granskning är bifogade.

I en kommentar säger Skanskas koncernchef Claes Björk:

- Det är positivt att Mannheimer Swartlings utredning visar att Konkurrensverkets misstankar om deltagande i olagliga samarbeten inte kan bekräftas.

- Vi har idag lämnat över allt undersökningsmaterial till Konkurrensverket som nu driver utredningen vidare.

- Vi kommer att fortsätta det kraftfulla arbetet inom koncernen och aktivt ta avstånd ifrån konkurrenshämmande verksamhet för att minimera risken att någon individ deltar i eller misstänks för konkurrensbegränsande åtgärder även i framtiden.
____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Tor Krusell, informationsdirektör, Skanska AB,
Tel 08-753 87 47
____________________________________________

Sammanfattning av Mannheimer Swartlings rapport

Yttrande från Hans-Gunnar Solerud