Sök

Extra Bolagsstämma i Skanska AB (publ)

1998-10-26 00:00 CET
Pressmeddelande

Vid dagens extra bolagsstämma i Skanska utsågs Clas Reuterskiöld, VD i AB Industrivärden till ny styrelseledamot. Samtidigt avgick Sven Hagströmer och Christer Gardell, båda AB Custos, ur styrelsen.

PRESSINFORMATION 1998-10-26                             82/98

Extra Bolagsstämma i Skanska AB (publ)

Vid dagens extra bolagsstämma i Skanska utsågs Clas Reuterskiöld, VD i AB Industrivärden till ny styrelseledamot. Samtidigt avgick Sven Hagströmer och Christer Gardell, båda AB Custos, ur styrelsen.

 

Stockholm 1998-10-26

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation