Sök

Skanskas preliminära bokslutsrapport för helåret 2000

2001-01-25 11:22 CET
Pressmeddelande

Stark utveckling i kärnverksamheten
- Orderingången ökade med 31 procent
- Orderstocken ökade med 72 procent till 160,7 mdr
- Nettoomsättningen ökade med 37 procent till 108,0 mdr
- Rörelseresultatet i kärnverksamheten ökade med 65 procent till 4,4 mdr
- Rörelseresultatet uppgick till 7,2 mdr Resultatposten jämförelsestörande poster, som ingår i rörelseresultatet, var lägre än föregående år och uppgick till 2,4 (3,3) mdr.
- Resultat efter finansnetto uppgick till 8,5 mdr
- Resultatet per aktie ökade 43 procent till 53,60 kronor
Claes Björk, Skanskas verkställande direktör och koncernchef, kommenterar den preliminära bokslutsrapporten: ”Vi hade en god utveckling i vår kärnverksamhet under förra året. En stark orderingång, framförallt från USA och Sverige, samt tillskott från förvärvade verksamheter gör att vi ser positivt på utvecklingen för år 2001.”

Klicka här för att läsa pressreleasen och den preliminära bokslutsrapporten (kräver Acrobat Reader).

Klicka här för att ladda ned Acrobat Reader.