Sök

Skanska får kontrakt på privatfinansierat sjukhusprojekt i Storbritannien värt 6,1 miljarder kronor

2003-09-04 09:23 CET
Pressmeddelande

Skanska, i konsortium med den brittiska investeringsfonden Innisfree, har tecknat avtal för att finansiera, designa, bygga och driva det nya akutsjukhuset i Derby, Storbritannien - South Derby Acute Hospitals. Detta är ett av de största uppdragen inom den brittiska satsningen på privatfinansierad infrastruktur, PFI, Private Finance Initiative.
Det totala kontraktsvärdet för Skanska, inklusive ett 35-årigt drift- och underhållsuppdrag, uppgår till totalt 6,1 miljarder kronor, GBP 459 miljoner. Det femåriga design- och bygguppdraget som är värt GBP 333 miljoner, ca 4,4 miljarder kronor, inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet 2003.

 Press Release


2003-09-04

Skanska får kontrakt på privatfinansierat sjukhusprojekt i Storbritannien värt 6,1 miljarder kronor 

Skanska, i konsortium med den brittiska investeringsfonden Innisfree, har tecknat avtal för att finansiera, designa, bygga och driva det nya akutsjukhuset i Derby, Storbritannien - South Derby Acute Hospitals. Detta är ett av de största uppdragen inom den brittiska satsningen på privatfinansierad infrastruktur, PFI, Private Finance Initiative.

Det totala kontraktsvärdet för Skanska, inklusive ett 35-årigt drift- och underhållsuppdrag, uppgår till totalt 6,1 miljarder kronor, GBP 459 miljoner. Det femåriga design- och bygguppdraget som är värt GBP 333 miljoner, ca 4,4 miljarder kronor, inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet 2003.

Konsortiet Skanska Innisfree har fått koncessionen av Southern Derbyshire Acute Hospitals NHS Trust. Skanska medverkar i tre olika roller - som byggare, serviceleverantör och delägare i konsortiet Skanska Innisfree.

# Skanska UK har fått design- och byggkontraktet som är värt GBP 333 miljoner, ca 4,4 miljarder kronor. Det är därmed Skanskas näst största sjukhusprojekt i Storbritannien.

# Efter färdigställandet ska Skanska även svara för drift och underhåll av fastigheterna i 35 år enligt ett separat kontrakt som är värt GBP 3,6 miljoner, ca 48 miljoner kronor, per år.

# Skanska BOT har en 25-procentig andel av konsortiet Skanska Innisfree. Skanska BOT:s investering uppgår till ca GBP 9 miljoner, ca 119 miljoner kronor.

Projektet finansieras genom ett obligationslån på GBP 410 miljoner, ca 5,5 miljarder kronor, som garanteras av kreditgarantiföretaget MBIA och med BNP Paribas som underwriter.

I uppdraget ingår att omstrukturera befintliga City Hospital och Derbyshire Royal Infirmary och att skapa ett nytt akutsjukhus med 1.200 vårdplatser.

Projektet omfattar 128.000 kvm nybyggnad samt en genomgripande om- och utbyggnad av de befintliga sjukhusens anläggningar på ca 30.000 kvm. De olika byggnaderna kommer att vara färdigställda och i full drift 2008.

- Vi är redan störst inom PFI-sektorn för privatfinansierad infrastruktur i Storbritannien och är stolta över att ha fått ännu ett stort kontrakt. Det är glädjande att Skanskas samlade kompetens som byggare, serviceleverantör och investerare ger oss möjlighet att expandera genom att få stora PFI-kontrakt som detta, säger David Fison, VD för Skanska UK. 

- Det nya uppdraget bekräftar Skanskas ledande ställning inom det brittiska PFI-programmet. Derby-sjukhuset är vårt tredje stora sjukhusprojekt som investerare i Storbritannien och vi ser ytterligare framtida möjligheter för Skanska på marknaden för privatfinansierad infrastruktur, säger Bert-Ove Johansson, VD för Skanska BOT. 

Skanska Innisfree-konsortiet utvecklar för närvarande Walsgrave Hospital i Coventry - det största PFI-projektet i Storbritannien värt totalt GBP 484 miljoner, 6,5 miljarder kronor. Projektet har av specialtidskriften Publicprivatefinance utnämnts till bästa stora vårdprojekt 2003 "Best Health Project Above GBP 45 million". Coventry-projektet utnämndes även till "Best Partnership" för sina innovativa lösningar och för att uppfyllandet av den offentliga sektorns behov.

Skanska UK är ledande inom PFI, Private Finance Initiative, med erfarenheter redan från 1980-talet med Dartford River Crossing - det första privatfinansierade infrastrukturprojektet i Storbritannien. Hittills har Skanska UK fått PFI-uppdrag för ca GBP 2,5 miljarder, 33 miljarder kronor.
____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Bert-Ove Johansson, VD, Skanska BOT, tel 08-504 368 77
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Cheryl Eaton, informationschef, Skanska UK,
tel +44 1923 423 030