Sök

Skanska bygger rörtunnel i Bangkok för 140 Mkr

1999-04-19 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har i internationell konkurrens fått uppdraget att med avancerad rörtryckningsteknik bygga en tunnel för högspänningsledningar i centrala Bangkok, Thailand.

PRESSINFORMATION 1999-04-19                             33/99

Skanska bygger rörtunnel i Bangkok för 140 Mkr

Skanska har i internationell konkurrens fått uppdraget att med avancerad rörtryckningsteknik bygga en tunnel för högspänningsledningar i centrala Bangkok, Thailand.

Uppdraget är värt 800 Mkr och genomförs i ett konsortium med japanska Sumitomo och thailändska ITD. Av kontraktsumman avser 350 Mkr tunnelarbeten, varav Skanskas andel är 40 procent. Kund är eldistributören MEA i Bangkok. Sumitomo levererar och installerar all elektrisk utrustning till ett värde av 450 Mkr.

Projektet finansieras till ca 80 procent genom lån från Nordiska Investeringsbanken och exportkrediter från Japan.

Skanskas dotterföretag Skanska Lundby bygger den 8 km långa tunneln i samarbete med ITD. Tunneln får en diameter på 2,6 meter och byggs genom s k rörtryckning. Det innebär att gator och vägar inte behöver grävas upp. Därmed minimeras störningarna i trafiken.

Arbetena i centrala Bangkok inleds omgående. Tunnelarbetena beräknas ta tre år.

Skanska Lundby har meriterat sig för detta nya projekt genom att för samma kund utföra fem rörtryckningsentreprenader under de senaste fyra åren. Dessa uppdrag som baserades på Skanska Lundbys egenutvecklade rörtryckningsteknik var totalt värda 350 Mkr, varav Skanskas andel var 40 procent.

 

Stockholm 1999-04-19

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information vänligen kontakta:
Thomas Pehrson, Vice President, Skanska International Civil Engineering AB, tel 08 - 753 80 00 eller
Ingvar Fyhr, VD Skanska Lundby, tel +66 2 617 13 61