Sök

Skanska får kontrakt på Triborough Bridge värt ca 2 miljarder kronor, USD 271 miljoner

2005-08-15 08:35 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått ett uppdrag på Triborough Bridge i New York City. Kontraktet, som är värt 1.960 miljoner kronor, USD 271 miljoner, kommer att inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet. Kund är Triborough Bridge and Tunnel Authority.

   Pressrelease


2005-08-15

Skanska får kontrakt på Triborough Bridge värt ca 2 miljarder kronor, USD 271 miljoner

Skanska har fått ett uppdrag på Triborough Bridge i New York City. Kontraktet, som är värt 1.960 miljoner kronor, USD 271 miljoner, kommer att inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet. Kund är Triborough Bridge and Tunnel Authority.

Uppdraget omfattar primärt utbyte av brodäcket på cirka 1.200 meter av påfartsviadukten vid Randalls Island och Wards Island. Kontraktet omfattar även byggande av två nya påfartsramper och en ny gångbana samt breddning av en ramp som leder till Manhattan. I uppdraget ingår också byte av brolager, målning av viadukten och undersidan av brospannet, renovering av vägbelysning och slutligen byggande av en väg på Wards Island.

Projektet kommer att genomföras av Skanska USA Civil's enhet Koch Skanska. Arbetet inleds i september 2005 och kommer att pågå i 38 månader.

Triborough Bridge är ett system av tre broar, en viadukt och 23 kilometer anslutningsvägar som sammanbinder Manhattan, Queens och Bronx. Det längsta spannet i bron är hängbrodelen över East River som sammanbinder Grand Central Parkway och Brooklyn-Queens Expressway samt stadsdelen Astoria. Förra året avslutade Koch Skanska ett projekt värt USD 144 miljoner där brodäcket på hängbrodelen samt på tillfarterna från Queens byttes ut. 

Koch Skanska är en enhet inom Skanska USA Civil. Skanska USA Civil är inriktat på byggande av infrastrukturanläggningar såsom motorvägar, broar och anläggningar för energi, kollektivtrafik, vatten och vattenrening. Bolaget med verksamhet i östra USA, Colorado och Kalifornien har ca 4.400 anställda. Skanska USA Civil omsatte förra året ca 12 miljarder kronor.

_________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Anna Wenner, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 99
Karen Diemer, informationschef, Skanska USA Civil,
tel +1 718 746 2785