Sök

Skanska får miljarduppdrag i Boston

2005-12-08 08:36 CET
Pressmeddelande

Skanska ska ansvara för byggtjänsterna vid uppförandet av hotell- och bostadsanläggningen Battery Wharf i Bostons historiska hamnområde. Kontraktssumman uppgår till USD 142 miljoner, 1.052 miljoner kronor. Ordersumman inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet.
Kund är Development Management Corporation som är ansvarigt för utvecklingen av projektet.

   Pressrelease


2005-12-08

Skanska får miljarduppdrag i Boston

Skanska ska ansvara för byggtjänsterna vid uppförandet av hotell- och bostadsanläggningen Battery Wharf i Bostons historiska hamnområde. Kontraktssumman uppgår till USD 142 miljoner, 1.052 miljoner kronor. Ordersumman inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet.
Kund är Development Management Corporation som är ansvarigt för utvecklingen av projektet.

Arbetet som påbörjas omgående ska vara slutfört under det fjärde kvartalet 2007. Skanska USA Building har fått bygguppdraget efter att i projektets tidigare skeden medverkat med produktionsförberedelse- och kalkyltjänster.

Projektet som omfattar totalt 44.000 kvm ska rymma 104 lyxlägenheter och ett hotell med 150 rum. Hotellet ska drivas av Regent International Hotels. Därutöver ingår ett motions- och hälsocenter, en restaurang, butiker, parkeringsanläggning och en marina i anslutning till projektet. Bostadslägenheterna med ett till tre sovrum får högsta standard.

Battery Wharf byggs på en av kajerna i Bostons historiska hamnområde med en anslående vy över såväl Bunker Hill-monumentet som museifartyget U.S.S. Constitution. 

________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Tom Crane, Senior Vice President, Corporate Communications, Skanska USA Building,
tel +1 973 285 8004
Anna Wenner, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 99