Sök

Skanska lägger fast tillväxtplan för Skanska USA Building

2004-05-18 09:39 CET
Pressmeddelande

Skanska har fastlagt en plan för affärsenheten Skanska USA Building med målet att skapa en fokuserad organisation för att öka försäljning och intjäning mer än marknadens tillväxt. Planen innebär att alla administrations- och stödfunktioner centraliseras. De mest erfarna linjecheferna frigörs för att fokusera på kunder och projektgenomförande på de lokala marknaderna. Den nya strukturen kommer att förbättra servicen till kunderna samt bolagets styrning och kontroll. Förändringarna innebär även sänkta administrationskostnader.

Pressrelease


2004-05-18

Skanska lägger fast tillväxtplan för Skanska USA Building

Skanska har fastlagt en plan för affärsenheten Skanska USA Building med målet att skapa en fokuserad organisation för att öka försäljning och intjäning mer än marknadens tillväxt. Planen innebär att alla administrations- och stödfunktioner centraliseras. De mest erfarna linjecheferna frigörs för att fokusera på kunder och projektgenomförande på de lokala marknaderna. Den nya strukturen kommer att förbättra servicen till kunderna samt bolagets styrning och kontroll. Förändringarna innebär även sänkta administrationskostnader. 

Engångskostnader om ca 150 miljoner kronor, USD 20 miljoner, kommer att belasta resultatet för det andra kvartalet 2004. Åtgärderna väntas inte medföra några projektreserveringar. Engångskostnaden beräknas vara intjänad på mindre än två år i form av lägre administrationskostnader som andel av nettoomsättningen.

- Dessa åtgärder ska resultera i högre orderingång 2005 och en avsevärt ökad intjäning 2006 förutsatt att ekonomin utvecklas någorlunda positivt, säger Stuart Graham, VD och koncernchef Skanska AB. Den nya organisationen gör oss betydligt bättre rustade att dra fördel av möjligheter över hela USA genom att erbjuda kunderna våra bästa krafter och en stark lokal närvaro. Såväl ledningspersoner som de centrala tjänsterna ska erbjudas kunderna via de lokala kontoren. 

 - Den nya strukturen kommer att stärka enhetens tillväxt genom att göra det möjligt att snabbare svara mot kundernas förändrade behov inom den privata sektorn och genom att förbättra möjligheterna inom fler nationella sektorer som t ex hälsovård, utbildning, bioteknik och federala uppdrag. Det kommer att underlätta för oss att öka vår marknadsandel i dagens krävande marknadsläge, säger Michael Healy, VD för Skanska USA Building. Förändringarna kommer även att bidra till att säkra affärsenhetens fortsatta lönsamma tillväxt för överskådlig tid.
 
Åtgärderna medför att lokalkontor med liten tillväxtpotential kommer att stängas. Det gäller kontoren i Littleton, Colorado; Harrisburg, Pennsylvania; Milford, Connecticut och Winston Salem, North Carolina med påföljande personalneddragningar. För ett antal chefer tidigareläggs pensioneringen och därutöver berörs ca 100 andra chefer och medarbetare, huvudsakligen vid de kontor som ska stängas. 
Som en följd av dessa åtgärder görs också nedskrivningar av vissa tillgångar.

Skanska USA Building är ett ledande byggtjänsteföretag med verksamhet i hela USA inom byggande, byggledning, konstruktion och design/bygg. Kunderna representerar ett brett spektrum av amerikansk industri, inklusive läkemedel, hälsovård, utbildning, elektronik, infrastruktur, sport och underhållning. Bolaget, som ingår i Skanska-koncernen, är baserat i Parsippany, New Jersey, och har ca 5.300 medarbetare. Sedan 1990 har Skanska USA Buildings verksamhet ökat i omsättning från drygt 750 miljoner kronor, USD 100 miljoner, till
29 miljarder kronor, USD 3,7 miljarder, år 2003.

___________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Hans Biörck, vVD och finansdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 00
Anders Lilja, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 01
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB,
tel 08-753 88 38 eller 070-543 88 38
Tom Crane, informationschef, Skanska USA Building,
tel +1 973 394 9100