Sök

Vattenkraftprojekt Uri i Kashmir invigt

1997-05-13 00:00 CET
Pressmeddelande

Det Skanskaledda kraftverksbygget Uri i Kashmir i norra Indien överlämnades i dag till den indiske beställaren NHPC, National Hydroelectric Power Corporation. Vid ceremonin närvarande bland annat departementssekreterare Mr. P. Abraham från Indiska energiministeriet, statssekreterare Gun-Britt Andersson från Utrikesdepartementet och Per Hofvander, VD i Skanska International Civil Engineering.

PRESSINFORMATION 1997-05-13                             36/97

VATTENKRAFTPROJEKTET URI I KASHMIR INVIGT

Det Skanskaledda kraftverksbygget Uri i Kashmir i norra Indien överlämnades i dag till den indiske beställaren NHPC, National Hydroelectric Power Corporation. Vid ceremonin närvarande bland annat departementssekreterare Mr. P. Abraham från Indiska energiministeriet, statssekreterare Gun-Britt Andersson från Utrikesdepartementet och Per Hofvander, VD i Skanska International Civil Engineering.

Uri är det största sk turnkey-projekt som byggts till ett fast pris och uppfördes under en period av 5 år. Projektet på 5,5 miljarder kronor har huvudsakligen finansierats från Sverige med en blandning av mjuka och kommersiella krediter, kompletterat med finansiering från Skandinavien, Storbritannien och Indien.

Uri är ett miljövänligt strömkraftverk utan uppdämt vattenmagasin och har en underjordisk kraftstation.

- Normalt sett tar ett vattenkraftprojekt i Indien mycket lång tid att bygga, upp till 10-15 år, säger Stig Holmqvist, projektchef för Uri-konsortiet.

Arbetsplatsens besvärliga geografiska läge och säkerhetsförhållanden har ställt speciella krav på organisationen på plats, speciellt avseende logistik. Så gott som allt material och all utrustning transporterades till Bombay för vidare transport på väg, en sträcka på 250 mil, till arbetsplatsen.

Totalt har 9.000 indier varit anställda och erhållit yrkesutbildning både på plats i Kashmir och genom utbildningsprogram i Sverige och Storbritannien. Över 1.000 svenska företag har varit inblandade i leveranser till projektet, vilket skapat tusentals arbetstillfällen i Sverige.

Uri-projektet genererar 480 MW och ger i genomsnitt 3.200 GW-timmar per år, vilket beräknas förse närmare 3 miljoner indier med elektricitet.

Danderyd den 13 maj 1997

SKANSKA AB

Koncernstab Information

Denna och tidigare pressreleaser finns att läsa på http://www.skanska.se