Sök

Skanskas andel av SPP-peng 327 Mkr

1999-10-29 16:15 CET
Pressmeddelande

SPP fördelar nu 75 miljarder kronor till ca. 45.000 företag, däribland Skanska. Det är en överkonsolidering inom SPP, till följd av för stora premieinbetalningar inom tjänstemännens avtalsförsäkringar ITPK inom SAF-PTK området, som ska återföras till företagen. Skanska-koncernens andel uppgår till 327 Mkr. Summan tas inte upp som en tillgång i balansräkningen då varken regelverk eller tidpunkt för användning är slutgiltigt fastställda.