Sök

Skanska får infrastrukturuppdrag på Manhattan värt USD 136,2 miljoner, Skanskas andel är 60 procent eller USD 81,7 miljoner, ca 760 miljoner kronor

2002-10-10 10:25 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att rusta upp en sträcka på motorvägen Franklin D Roosevelt Drive i New York City. Kontraktet är totalt värt USD 136,2 miljoner varav Skanskas andel är 60 procent, motsvarande USD 81,7 miljoner, ca 760 miljoner kronor. Kund är New York State Department of Transportation. Ordern inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet 2002.

   Press Release

 


2002-10-10

 


Skanska får infrastrukturuppdrag på Manhattan värt USD 136,2 miljoner, Skanskas andel är 60 procent eller USD 81,7 miljoner, ca 760 miljoner kronor

Skanska har fått uppdraget att rusta upp en sträcka på motorvägen Franklin D Roosevelt Drive i New York City. Kontraktet är totalt värt USD 136,2 miljoner varav Skanskas andel är 60 procent, motsvarande USD 81,7 miljoner, ca 760 miljoner kronor. Kund är New York State Department of Transportation. Ordern inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet 2002.

Uppdraget gäller en sträcka på sexfiliga Franklin D Roosevelt Drive längs East River strax norr om FN-högkvarteret på Manhattans östra sida i New York.

Uppgraderingen omfattar bl a byte av stålstommar till broar och viadukter, renovering av stödmurar samt jordbävningssäkring längs en två km lång sträcka mellan 53:e och 63:e gatan.

I projektet ingår byggande av en ca 1 km lång temporär tvåfilig förbifart. Denna ska bäras upp av stålpålar och grundläggas i East River. Även en tillfällig avfart och överfart till 61 gatan ingår i uppdraget. Arbetet, som kommer att drivas i skift dygnet runt, inleds omgående för att avslutas på 36 månader.

Projektet genomförs av Skanska USA Civils enhet Slattery Skanska som leder ett joint venture på 60/40-basis med Weeks Marine Inc.

Franklin D Roosevelt (East River) Drive byggdes ursprungligen etappvis mellan 1934 och 1955 och byggdes ut fram till 1966. Den ca 15 km långa motorvägen trafikeras dagligen av 150.000-175.000 fordon.

Den amerikanska marknaden för transportinfrastruktur är fortsatt stark. Skanska USA Civil ökade sin omsättning med 38 procent mellan 2000 och 2001. Skanska USA Civils orderstock uppgick vid årsskiftet till ca 21 miljarder kronor. 

 Hittills i år har Skanska USA Civil fått följande större uppdrag inom den amerikanska infrastruktursektorn:

· Bro- och vägprojektet Pinners Point Interchange i Portsmouth, Virginia. USD 136 miljoner
· Blå linjen på tunnelbanan Metrorail i Washington D.C. USD 65,4 miljoner, ca 682 miljoner kronor.
· Ny tunnelbanestation i Washington D.C. USD 65,2 miljoner, varav Skanska har 60 procent.
· Route 18 i Piscataway, New Jersey.  USD 75,6 miljoner.
· Bangårds- och tågserviceanläggning på Long Island i New York. USD 76 miljoner, Skanskas andel är 80 procent.
· Containerterminalen i Norfolk, Virginia USD 79.1 miljoner
· Nya säkerhetssystem på Tampa International Airport i Florida. USD 120 miljoner.

-------------------------------------------------

För ytterligare information, kontakta:

Stephanie Infranco, informationschef, Slattery Skanska, +1 718 767 26 00
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, 08-753 88 38