Sök

Skanska skriver kontrakt om förbifartsled i Seinäjoki, Finland, värt cirka 480 miljoner kronor

2013-08-08 10:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har skrivit kontrakt med finska Trafikverket om att bygga en förbifartsled i Seinäjoki, Finland. Kontraktet är värt EUR 56 M, cirka 480 miljoner kronor. Ordern kommer att inkluderas i orderingången för Skanska Finland tredje kvartalet 2013.

Kontraktet omfattar design och bygge av förbifartsleden, med 16 kilometer vägsträcka och 17 broar. Som mest kommer 200 personer vara engagerade vid arbetsplatsen.

Byggarbetet startar i augusti 2013 och projektet beräknas vara färdigt i november 2016.

Skanska Finland är ett av de ledande byggbolagen i Finland och Estland. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, såväl bostäder som kommersiella lokaler, och anläggningsbyggande. 2012 uppgick Skanska Finlands intäkter till cirka 8,4 miljarder kronor, inklusive den estniska verksamheten. Bolaget har cirka 2 460 medarbetare. I Finland är Skanska även aktivt inom utveckling av bostads-, kontors- och OPS-projekt.

Contact: Pontus Winqvist, CFO
Telefon +46104488851